Pinguino Water-to-Air PAC W130HP

Pinguino PAC W130HP
Približiti / udaljiti Povećati

  • FUNKCIJA PUMPE KOJA GREJE
  • BIOSILVER TEHNOLOŠKI SISTEM
  • REZERVOAR ZA PUNJENJE VODE

Upustva za korišćenje (PDF)