Pinguino Air-to-Air PAC N76

Pinguino Air-to-Air PAC N76
Približiti / udaljiti Povećati

Air-to air prijenosna klima + A klasa za energetsku efikasnost + 8200 BTU

Upustva za korišćenje (PDF)