active board ADS3600

Please note - this product is no longer available.

aktivna daska ADS3600
Približiti / udaljiti Povećati
  • aktivna daska ADS3600
  • active board - ADS3600
  • GREJNA DASKA ZA PEGLANJE
  • FUNKCIJA VAKUUMIRANJA
  • FUNKCIJA PROVETRAVANJA
  • VERTIKALNO ODLAGANJE
  • PAMUČNI PREKRIVAČ SA CONEX TRAKOM

Upustva za korišćenje (PDF)