Scultura CTZ 4003.BG

Please note - this product is no longer available.

Scultura CTZ 4003.BG - Detail
Približiti / udaljiti Povećati
  • Scultura CTZ 4003.BG
  • Scultura CTZ 4003.BG - Detail
  • Scultura CTZ 4003.BG - Detail
  • Scultura CTZ 4003.BG - Detail
  • Scultura CTZ 4003.BG - Detail
  • Scultura CTZ 4003.BG - Detail
  • Scultura CTZ 4003.BG - Lifestyle

Dinamična fuzija dizajna i građe 4 dijela tostera sa grijačem kruva i obojanim nehrđajućim čeličnim telom umotanim u ugrađenu smolu

Upustva za korišćenje (PDF)