Scultura CTZ 2103.BK

Scultura CTZ 2103.BK
Približiti / udaljiti Povećati
  • Scultura CTZ 2103.BK
  • Scultura CTZ 2103.BK - Front
  • Scultura CTZ 2103.BK - Detail
  • Scultura CTZ 2103.BK - Detail
  • Scultura CTZ 2103.BK - Detail
  • Scultura CTZ 2103.BK - Amb

Dinamična fuzija dizajna i građe 2 dela tostera sa grejačem kruva i obojanim nehrđajućim čeličnim telom umotanim u ugrađenu smolu

Upustva za korišćenje (PDF)