Scultura CTZ 2103.BG

Scultura CTZ 2103.BG
Približiti / udaljiti Povećati
  • Scultura CTZ 2103.BG
  • Scultura CTZ 2103.BW - Front
  • Scultura CTZ 2103.BW - Detail
  • Scultura CTZ 2103.BW - Detail
  • Scultura CTZ 2103.BW - Detail
  • Scultura CTZ 2103.BW - Amb

Dinamična fuzija dizajna i građe 2 dela tostera sa grijačem krua i obojanim nehrđajućim čeličnim telom umotanim u ugrađenu smolu

Upustva za korišćenje (PDF)