Grigliatutto CG6001.BK

CG6601.BK
Približiti / udaljiti Povećati
  • CG6601.BK
  • CG6601.BK
  • CG6601.BK
  • CG6601.BK
  • CG6601.BK
  • CG6601.BK

Contact Grill sa 1 setom zamenjivih hladno prešanih čeličnih ploča

Dimenzije ploče: 25 x 36 cm

Upustva za korišćenje (PDF)