CGH 900
Približiti / udaljiti Povećati
  • CGH 900
  • CGH900 - Detail
  • CGH900 - Detail
  • CGH900 - Detail
  • CGH900 - Detail
  • CGH900 - Detail
  • CGH900
  • CGH900
  • CGH900

Contact Grill sa 1 setom zamenjivih hladno prešanih čeličnih ploča

Dimenzije ploče: 23 x 29 cm

Upustva za korišćenje (PDF)