RotoFry F28211

RotoFry F28211
Približiti / udaljiti Povećati
  • RotoFry F28211
  • RotoFry - F28211
  • RotoFry - F28211

Rotofry - Friteza sa rotirajućom korpom koja omogućava prženje sa 50% manje ulja. Friteza može da primi 1kg hrane.

Upustva za korišćenje (PDF)