RotoFry F28311.W1 EX:1

Please note - this product is no longer available.

RotoFry F28311.W1 EX:1
Približiti / udaljiti Povećati
  • RotoFry F28311.W1 EX:1
  • RotoFry - F28311.W1 EX:1
  • RotoFry - F28311.W1 EX:1
  • RotoFry - F28311.W1 EX:1
  • RotoFry - F28311.W1 EX:1
  • RotoFry - F28311.W1 EX:1
  • RotoFry - F28311.W1 EX:1

Rotofry - Friteza sa rotirajućom korpom koja omogućava prženje sa 50% manje ulja. Friteza može da primi 1kg hrane i poseduje sistem za lako čišćenje (Easy Clean System). 

Upustva za korišćenje (PDF)