Metropolis

Dinaminčna futuristička vizija i ekspresivni oblici na proizvodima specijalne linije u mat sivoj boji.