Najčešće postavljana pitanja

Udobnost - prenosno grejanje

Povratak na najčešća pitanja

Popularna najčešća pitanja

 • Šta je uljani radijator?

  Uljani radijatori su među najčešćim električnim radijatorma na raspolaganju, a zagrevaju vazduh konvekcijom i donekle zračenjem. Električni grijač zagrijava ulje unutar radijatorakoji zatim prenosi toplotu na površinu koja zračigdje se razmenjuje sa vazduhom koji se nalazi u prostoriji.

 • Šta je ventilatorska grejalica?

  Ventilatorske grejalice su električni aparati za grejanje iz kojih toplota struji vazduhom pomoću kruženja. Vazduh se zagreva konvekcijom, i konstantno se podiže. Ovo kretanje vazduha znači da toplota struji celom prostorijom vrlo brzoStrujanje je najbolji način za stvaranje toplog vazduha u prostoriji.

 • Šta je kalorifer sa keramičkim grejačem (PTC)?

  PTC proizvodi koriste keramičke grejaće elementeKeramički elementi znače da se na aparatu može prilagoditi toplina, a time se i kontroliše potrošnja energije. Ako je niža sobna temperatura, aparat će isporučiti više toplote, a sobna temperatura će porasti, te će se grejajući element prilagoditi, a time i smanjiti potrošnja električne energije.

 • Šta je kalorifer sa tradicionalnim grejačem?

  Kalorifer je izvrstan aparat za grejanje kupatila ili prostorija u kućiOvo je električni uređaj koji sadrži grejač za zagrevanje vazduha i ventilator koji omogućava duvanje toplog vazduha u prostoriji.

 • Može li se aparat koristiti sa produžnim kablom?

  Naši aparati se ne bi smeli koristiti s produžnim kablom.

 • Mogu li obojiti aparate?

  Neaparati se ne smeju bojiti.

 • Koja je idealna temperatura prostorije?

  Idealna temperatura za udobnost u zimskom periodu su temperature oko 21 ° Ca relativna vlažnost vazduha između 40-60%.

 • Koje mere predustrožnosti treba preduzeti pre korišćenja aparata?

  Uvek proverite aparat i kabl; nikada nemojte pokrivati aparatmakar i privremenokako bi spriječili opasnost od pregrevanja; uređaj držite dalje od zapaljivih predmeta; koristite samo jedno napajanje za aparat; ne dopustite da voda prodre u aparat; proverite da li je aparat uključen na odgovarajuću električnu mrežu.

 • Smem li rastavljati aparat?

  Nikada nemojte rastavljati aparatAparati koji nisu ispravno popravljani mogu biti opasni za korisnikeAko aparat ne radi ili je oštećenobratite se ovlašćenom servisu.

 • Zbog čega postoje različite vrste termostata?

  Termostat prebacuje aparat na on / off  na temperaturi koju odredi korisnik. Pojam sigurnosni termostat se odnosi na jednostavno ograničavanje temperature uređaja (sigurnosni zahtev u skladu sa evropskim zakonodavstvom) nad kojim korisnik nema kontrolu.

 • Da li postoje mere predustrožnosti koje treba preduzeti kada se odlaže aparat?

  Proverite da li se aparat ohladio, zatim ga odložite na suvo mesto.

 • Kako odabrati proizvod koji najbolje odgovara mojim potrebama?

  Ako želite brzo grejanje za kratko vrijemepredlažemo tradicionalne ili keramičke kalorifere. Ako vam jes druge stranepotrebna dugotrajnija toplotapredlažemo ventilatorsku grijalicu ili uljni radijator. Kod odabir aparatatakođe, potrebno je uzeti u obzir veličinu prostorije u kojoj će se uređaj koristiti.

 • Kako čistiti aparate?

  Pre čišćenja uređajauverite se da je isključen iz struje. Koristite vlažnu krpu. Nikada nemojte koristiti sredstva za čišćenjejer ih to može oštetiti. Preporuka je da se bar jednom godišnje očistiti aparat i iznutra i spolja (koristite usisivač gdje je to potrebno).

 • Kako aparat radi na opciji samo ventiliranje?

  Motor radino grejači nisu aktivirani.

 • Kako montirati aparat na zid (ako je moguće)?

  Pažljivo pratite upustva iz priručnika. 

 • Postoje li neki predlozi o tome kako treba koristiti uređaje?

  Nikada ne gurajte bilo kakve predmete u aparat. Uvek držite uređaje van domašaja dece, životinja ili ljudi s posebnim potrebama. Nikada ih ne koristite u prljavim prostorijama ili prostorijama gde postoji opasnost od požaraAko je kabl za napajanje oštećen, neka ga zameni proizvođač ili se obratite ovlašćenom servisu.

 • Šta su decibeli - dB (A)?

  Decibel je međunarodna jedinica za merenje buke.
  40 dB (A) je nivo buke unutar knjižare;
  120 dB (A), s druge straneje buka proizvedena u avionu tokom poletanja.
  Za svaki porast od oko 3 dB (A), buku percipiramo kao duplo uvećanu.

Pretražite Najčešća pitanja

Najčešća pitanja (FAQ) će vam pomoći da pronađete više informacija o vašem proizvodu.