Najčešće postavljana pitanja

Održavanje doma - Peglanje

Povratak na najčešća pitanja

Popularna najčešća pitanja

 • Ponekad voda žute ili smeđe boje ističe iz metalne ploče tokom peglanja. Šta treba uraditi?

  Razlog tome može biti ostatak kalcijuma i drugih minerala, koji su se nakupili unutar pegle, te izbacuju paru kroz rupe zajedno s viškom vode, zbog pogrešnog postavljanja temperature pare. Primjer: peglanjee pod parom s temperaturom na  opciji 1

  Rešenje:

  1. Uradite čišćenje kamenca. Na taj način unutrašnji generator će se očistiti. Upustva o tom postupku potražite u korisničkom priručniku u odgovarajućem delu, u zavisnosti od modela. Ovaj postupak je vrlo važan  i treba ga praktikovati redovno ili kada se uključi signalno svjetlo.
  2. Kako bi ste uklonili kamenac iz metalne ploče napunite rezervoar vodom.  
  3. Uključite peglu i podesite temperaturu na položaj koji odgovara opciji.
  4. Sačekajte da uređaj bude spreman za ispuštanje pare.
  5. Stavite tkaninu na dasku za peglanje.
  6. Peglu postavite iznad tkanine dok traje ispuštanje pare. Napomena: isticanje pare i vode iz ploče biće praćeno bukom. Istovremeno će se izbacivati i ostaci (voda smeđe boje). 
  7. Pegla je sada čisto. Ugasite peglu i isključite je iz struje. Očistite sve ostatke kalcijuma sa ploče vodom i osušite je.

  Voda izlazi iz pegle na početku peglanja.

  1. Možda ste uključili dugme za paru ili je dugme za blokadu pare uključeno pre nego što se uređak zagrejao. Proverite da li je dugme za blokadu pare aktivirano.
  2.  Nakon što je uređaj uključen, pričekajte od 2 do 8 minuta pre nego što pritisnete dugme za paru.
  3. Pre početka peglanja, preporučujemo da isprobate peglu na tkanini. Počnite peglati kada voda prestane isticatiOva mera predustrožnosti je potrebna samo pri uključivanju uređaja, jer se para kondenzuje u dovodnoj cevi tokom hlađenja.
  4. Termostat pegle postavljen je na prenisku temperaturu, da bi se moglo peglati. U tom slučaju ploča nije u mogučnosti ispuštati paru. Postavite termostat na opciju 2 ili više prilikom peglanja s parom.
  5.  U modelima opremljenim auto-off opcijom, dugme za paru se uključuje automatski bez čekanja da uređaj prilagodi temperaturu i pritisak, a pokazatelj je signalno svetlo.

 • Zašto uređaj za peglanje stvara buku prilikom prvog uključivanja ili kada je količina vode u rezervoaru pri kraju?

  Prilikom prvog uključivanja ili kada nema vode u rezervoaru normalno je da pumpa koja tera vodu izezervoara u generator postaje bučnija. Upotreba pegle u tom stanju ne znači nužno da uređaj neće dati dobare rezultate, ili da postoji kvar na uređaj. Kako bi se takva situacija izbegla, potrebno je samo napuniti rezervoar sa vodom, bez čekanja da se upali signalno svetlo.

 • Zašto uređaj za peglanje stvara buku tokom peglanja?

  Buka koja dolazi iz uređaja za peglanje vrlo se retko čuje, a to se događa kad se voda crpi iz rezervoara za vodu unutar generatoraKako bi se smanjio nivo bukepreporučujemo postavljanje generatora pare na mekanu površinu ili postavljanje na mekanu tkaninu.

 • Koju vrstu vode bi trebalo koristiti?

  Uređaji za peglanje uobičajeno rade sa vodom iz slavineU slučaju visoke količine kalcijuma u vodi (tvrdoća veća od 27 ° Fpredlažemo korišćenje destilovane vode promešane sa 50%  vode iz slavineNikada nemojte na vlastitu odgovornost koristiti destilovanu vodu. Nemojte koristiti hemiske preparate ili deterdžente (npr. mirisne vodeesencije, sredstva za uklanjanje kalcijuma, itd.). Za dalje informacije, molimo koristite priručnik.

Pretražite Najčešća pitanja

Najčešća pitanja (FAQ) će vam pomoći da pronađete više informacija o vašem proizvodu.