Vodný kameň

Vodný kameň je pevný, belavý kriedovitý povlak, ktorý sa vyskytuje v rýchlovarných kanviciach, bojleroch na ohrev vody a v nedostatočne udržiavaných teplovodných systémoch ústredného kúrenia. Často sa vyskytuje aj vo vnútri starých potrubí a na iných povrchoch, kde sa vyparovala ,,tvrdá" voda. 

Náš špeciálny dvojitý Anticalc systém

Ochrana Vášho spotrebiča pred starnutím a agresiou vápnika je veľmi dôležitá nielen z hľadiska životnosti, ale aj z pohľadu výkonu. Naše spotrebiče sú vybavené nielen novým vnútorným materiálom z nedhrdzavejúcej nerezovej ocele, ale aj so zabudovaným exkluzívnym dvojitým proti-vápnikovým systémom. Toto zariadenie predchádza a redukuje množstvo usadzovaného vápnika. 

  • 1. Regeneračný Anti-calc filter vďaka inovačnému systému, vápnik nepreniká do pracujúcich častí zariadenia, čím sa predlžuje ochrana spotrebiča.
  • 2. Extra Anti-calc uzáver tento veľmi prakticky proti-vápnikový uzáver pomáha pri preplachovaní bojlera, čím sa zefektívňuje ochrana pred vápnikom a minerálmi, bežne prítomnými vo vode.

Inteligentný samočistiaci systém

Vnútorné prepláchnutie a čistenie žehliacej plochy Vašej žehličky nebolo nikdy také jednoduché. Systém čistenia jediným stlačením tlačidla je súčasťou všetkých našich naparovacích žehličiek.    Zo žehličky sa vylúčia väčšie čiastočky vápnika, čím sa predchádza nežiadúcim škvrnám na Vašom šatstve.