Pinguino Air-to-Air PAC N87 Silent

Pinguino Air-to-Air PAC N87 Silent
Zoom Zväčšenie
  • Pinguino Air-to-Air PAC N87 Silent
  • Pinguino Air-to-Air - PAC N87 Silent
  • Pinguino Air-to-Air - PAC N87 Silent
  • Pinguino Air-to-Air - PAC N87 Silent
  • Pinguino Air-to-Air - PAC N87 Silent

  • Mobilná klimatizácia na báze vzduch-vzduch
  • Energetická trieda: A
  • 9800 Btu/h*

Návod k obsluhe PDF