Sprievodca úsporou energie

Elektrina je vzácnym energetickým zdrojom, ktorý musíme používať múdro a bezpečne. Vždy je potrebné:

 • úplne vypnúť zariadenie, keď ho nepoužívate.

 • nenechávať spotrebič v pohotovostnom režime, obzvlášť, keď nie ste doma.

 • po zotmení zatiahnuť záclony, aby teplo neunikalo z miestnosti a rozhrnúť ich, keď do miestnosti začne svietiť slnko. Nechať dvere a okná zatvorené v prípade, že potrebujete kúriť. Pri chladnom počasí môže mať vonkajší vzduch veľký dopad na spotrebu energie.

 • Termostat nastavte na nízku hodnotu, obzvlášť na noc. Znížením teploty v miestnosti o 1°C môžete znížit účty za vykurovanie až o 10 percent.

  Termostat nastavte na najnižšiu príjemnú teplotu. Termostat je možné nastaviť na nižšiu teplotu, pokiaľ sa doma alebo v príslušnej miestnosti nikto nezdržuje.
 • V chladnom počasí doma noste teplé vrstvené oblečenie. Niektoré moderné materiály používané v odevnom priemysle sú pre tepelnú izoláciu ideálne.

 • Nezabudnite, že miestne vykurovanie šetrí energiu, pretože vykuruje iba obývané časti Vášho domova.

  Izoláciu Vášho domu, obzvlášť pôdu a vonkajšie steny je možné vylepšit.

  Výhrevné teleso umiestnite do svojej blízkosti, aby ste maximalizovali teplotnú presnosť termostatu.

 •  
 • Dvere neobývaných miestností nechávajte zatvorené, aby ste minimalizovali tepelné straty.