Údržba a inštalácia

air conditioner without outdoor unit

Tipy, ako z Vašej klimatizáce Pinguino dostať maximum!

  • Zavrite všetky dvere a okná miestnosti, v ktorej chcete klimatizáciu používať (jedinou výnimkou je prípad, keď je klimatizácia inštalovaná cez otvor v stene. Vtedy sa odporúča nechať dvere/okná otvorené).
  • Miestnosť chráňte pred priamym slnečným žiarením – zatiahnite závesy a/alebo privrite okenice.
  • Na klimatizáciu neumiestňujte žiadne predmety a nebráňte prívodu vzduchu
  • Uistite sa, že sa v miestnosti nenachádzajú žiadne atívne tepelné zdroje
  • Nepoužívajte zariadenia v miestnostiach s vysokou mierou vlhkosti (napr. v práčovňach)
  • Zariadenie nepoužívajte vo vonkajších priestoroch

 

Žiadna inštalácia

Posuvné okno

Čistenie