Slovník

 • Chladiaci výkon alebo dosiahnutý výkon
 • je chladiaca schopnosť klimatizačnej jednotky. Jedná se o zásadný faktor pri výbere Vašej klimatizácie. Meria sa v Btu/h (britská termálna jednotka/hodina), firg/h (frigorie/hodina) alebo W (Watt).

 • Spotrebovaná energia alebo spotreba
 • je energia, ktorú klimatizácia spotrebuje. V katalógoch ju uvádza výrobca vo Wattoch (W) albo kiloWattoch (kW v katalógoch býva tiež uvedený aj použitý prúd v ampéroch (A)).

 • EER (koeficient energetickej efektívnosti chladenia)
 • je číselný koeficient, ktorý udává účinnosť alebo dosiahnutý výkon klimatizačnej jednotky. Jedná se o čisté, bezrozmerné číslo získané z pomeru mezi chladiacim výkonom a príkonom, ktorý určuje energetickú triedu zariadenia.

 • Tepelný výkon
 • je energia získaná zo zariadenia počas prevádzky vo funkcii tepelné čerpadlo. Udáva sa vo W alebo Btu/h.

 • COP (koeficient využiteľnosti energie v režime vyhrievania)
 • je ekvivalentom EER pri vyhrievaní. Číselný koeficient, ktorý udává účinnosť alebo dosiahnutý výkon klimatizačnej jednotky v režime vyhrievania. Jedná sa o čisté, bezrozmerné číslo, získané z pomeru medzi dosiahnutým výhrevným výkonom a príkonom.

 • Prietok vzduchu
 • je množstvo vzduchu, ktoré môže klimatizačným zariadením prejsť v „čistiacej“ fázi. Udáva sa v metroch krychlových za hodinu (m3/h).

 • Odvlhčovací výkon
 • je množstvo vody, ktoré klimatizačná jednotka behom odvlhčovacieho procesu odstráni zo vzduchu. Všeobecne sa vyjadruje v litroch za hodinu (l/h).

 • Hlučnosť
 • je hluk, ktorý klimatizačná jednotka vydáva behom bežnej prevádzky; udáva sa v decibelech dB(A).

 • Menovitá teplota
 • je teplotné rozmedzie, v ktorom môže klimatizačné zariadenie pracovať. Vyjadruje sa v stupňoch °C (Celsia) alebo °F (Fahrenheit)