Často kladené otázky

Starostlivosť o domácnosť- žehlenie

Späťna často kladené otázky

Najčastejšie kladené otázky

 • Niekedy počas žehlenia zo žehliacej plochy vyteká voda žltej alebo hnedej farby. Čo mám robiť?

  Môže to byť spôsobené zvyškami vápnika či iných minerálov, ktoré sa nahromadili vo vnútri žehličky a sú vyplavované cez parné otvory spolu s prebytočnou vodou v dôsledku nesprávne nastavenej teploty alebo pary. Napríklad: program pary s teplotou v "okruhu 1".

  Riešenie:

  1. Odstránenie vodného kameňa. Týmto sa vyčistí vnútorný generátor. Inštrukcie pre odstránenie vodného kameňa nájdete v užívateľskej príručke zakúpeného modela. Táto operácia je veľmi dôležitá a mala by byť vykonávaná pravidelne, alebo pri rozsvietení výstražných kontroliek.
  2. Za účelom odstránenia vodného kameňa zo žehliacej plochy naplňte nádržku na vodu.
  3. Zapnite žehličku a nastavte teplotu do polohy zodpovedajúcej bodke.
  4. Počkajte, kým je žehliaci systém pripravený na distribúciu pary.
  5. Položte handričku na žehliacu dosku.                                                                                     6. Prežehlite látku a uvoľňujte paru. Poznámka: Para a voda vychádzajú zo žehliacej plochy s klokotavým zvukom. Súčasne sú uvoľňované všetky rezídiá. Pokračujte, kým vychádza iba čistá voda a para.
  7. Žehlička je teraz čistá. Vypnite ju a odpojte žehliaci systém od siete. Vyčistite zvyšky vápnika s vodou a osušte žehliacu plochu.

  Voda vyteká zo žehličky na začiatku žehlenia     
                                                                                                                                                    1. Príčina môže byť dvojaká: stlačené tlačidlo pary alebo aktivovaný parný blok pred tým, než sa systém úplne zahrial. Skontrolujte, či nie je tlačidlo pre parný blok aktívne.
  2. Po zapnutí systému počkajte 2-8 minút pred stlačením tlačidla pary.
  3. Než začnete žehliť, odporúčame vyskúšať žehličku a prežehliť kus textílie. Začnite so žehlením, keď prestane vytekať voda. Toto opatrenie je potrebné iba v prípade zapnutia systému, pretože para kondenzuje v plniacej rúre spojovacieho potrubia pri ochladzovaní.
  4.Termostat žehličky je nastavený na príliš nízku teplotu potrebnú na žehlenie. V tomto prípade nie je žehliaca plocha schopná maximálnej emitácie pary. Nastavte termostat na druhý okruh alebo viac pre žehlenie s parou.                                                                                                  5. U modelov vybavených automatickým vypnutím je tlačidlo distribúcie pary stlačené bez počkania na obnovenie teploty a tlaku systémom, ako indikujú svetelné kontrolky.

 • Prečo žehliaci systém šíri zvuk pri prvom zapnutí alebo keď je nádržka na vodu takmer prázdna?

  Je normálne, že čerpadlo, ktoré tlačí vodu z nádrže do generátora sa stáva hlučnejším, pri prvom zapnutí, alebo keď v nádržke už nie je žiadna voda . Použitie žehličky v tomto stave neohrozí jej výkon  ani to neznamená, že sa vyskytla chyba. Predítete tomu jednoduchým naplnením nádržky vodou, bez čakania na varovanie o úrovni vody z príslušnej kontrolky.

 • Prečo žehliaci systém šíri zvuk počas žehlenia?

  Hluk čerpadla sa tu a tam objaví pri čerpaní vody zo zásobníka v generátore. Na zníženie hluku odporúčame odkladať parný generátor na hladký povrch či látku.

 • Akú vodu mám používať?

  Žehliace systémy zvyčajne používajú vodu z vodovodu. V prípade, že voda obsahuje veľa vápnika (tvrdosť vyššia než 27 ° F) odporúčame použiť demineralizovanú vodou riedenú s 50%  vody z kohútika. Ninky nepoužívajte iba 100% demineralizovanú vodu. Nepoužívajte chemické látky alebo detergenty (napr. voňavé vody, esencie, odvápňovače, a pod). Ďalšie podrobnosti nájdete v užívateľskej príručke produktu.

Vyhľadať často kladené otázky

Často kladené otázky, Vám pomôžu vyhľadať ďalšie informácie o Vašom produkte.