Recycling produktów De'Longhi

Urządzenia De'Longhi są oznaczone zgodnie z dyrektywą Europejską 2002/96/WE orazPrzekreslony kontener Polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie inforumuje, że sprzet ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczony łącznie z odpadami pochądzącymi z gospodarstwa domowego.

 

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie w tym, lokalne zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, konsekwencji wynikających z obecności składników niebiezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.