Często zadawane pytania

Warunki gwarancji dla sprzętu gospodarstwa domowego

POBIERZ KARTĘ GWARANCYJNĄ

 1. Gwarantem jest firma De’Longhi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ursynów Business Park, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.
 2. Producent udziela gwarancji na sprawne działanie sprzętu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Zgodnie z art. 578 k.c. odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 3. Wszystkie produkty marek: Kenwood, De`Longhi oraz Braun są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego (w przypadku ekspresów ciśnieniowych jest on rozumiany przez przygotowanie średnio maksymalnie 12 kaw dziennie). Nie podlegają gwarancji produkty ww. marek używane w eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności gospodarczej hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych.
 4. Gwarancja udzielana jest Kupującemu na okres 2 lat i biegnie od daty zakupu sprzętu. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia gwarancyjne jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz Karta Gwarancyjna.
 5. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W razie stwierdzenia przez Kupującego wady nabytego urządzenia będącego na gwarancji, ma on prawo do reklamacji na trzy sposoby: 
  a) Dostarczając urządzenie do jednego z lokalnych, autoryzowanych serwisów naprawczych, których wyszukiwarka znajduje się na stronie internetowej centrali serwisowej EXTRA: www.extraservice.com.pl
  b) Zamawiając kuriera na koszt Gwaranta, który dostarczy sprzęt do centrali serwisowej EXTRA w Krakowie. Bezpłatna przesyłka jest możliwa wyłącznie przy zleceniu kuriera zgodnie z opisem znajdującym się na stronie internetowej: www.extraservice.com.pl. Po naprawie gwarancyjnej, Gwarant odsyła urządzenie na swój koszt.
  c) Dostarczając urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie, w którym został dokonany zakup, a w przypadku zakupów internetowych poprzez odesłanie sprzętu do sprzedawcy zgodnie z jego wszelkimi procedurami.
  Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzenia powstałe podczas transportu do serwisu. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia uprawnionego z gwarancji kosztami usług serwisowych i transportowych, gdy uszkodzenie nie było objęte gwarancją.
 7. Usterki, o których mowa w pkt. 2, ujawnione w okresie trwania gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy w autoryzowanym serwisie, chyba że Kupujący wyraził pisemną zgodę na przedłużenie tego terminu.
 8. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi niepowstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania, nieprzestrzegania zasad konserwacji wskazanych w instrukcji lub wykorzystywania do tego celu niewłaściwych środków czyszczących i konserwacyjnych.
 9. Naprawa urządzeń poza autoryzowanym serwisem skutkuje utratą praw gwarancyjnych przez Kupującego.
 10. Gwarancja na sprzedane urządzenie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości warunki gwarancji:
Powrót

Często zadawane pytania

 • Jak często powinno się odkamieniać ekspres i jakich środków używać?

  Częstość konieczności przeprowadzenia odkamieniania zależy od twardości wody i częstotliwości użytkowania urządzenia. Niektóre modele są wyposażone w tester twardości wody, który pozwala na dokładne zaprogramowanie maszyny. Ekspresy automatyczne do kawy wyposażone są w kontrolkę informującą o konieczności odkamienienia. W przypadku innych urządzeń przeprowadzenia procesu usuwania kamienia zalecane jest po około 300 zaparzonych kawach. W trosce o długą żywotność naszych ekspresów zalecamy używanie odkamieniacza De'Longhi ECODECALK.

 • Jak uzyskać gorącą wodę do zaparzenia herbaty?

  Uzyskanie gorącej wody do zaparzenia herbaty lub gorących napojów jest możliwe zarówno w ekspresach automatycznych, jak i kolbowych. Wystarczy zamontować dyszę do wody i postępować według zaleceń instrukcji obsługi.

 • Jak mogę ustawić lub zmienić temperaturę zaparzania kawy?

  Funkcja ustawienia temperatury zaparzania kawy występuje we wszystkich ekspresach automatycznych i niektórych ekspresach kolbowych. Aby uzyskać temperaturę perfekcyjnego espresso, zalecane jest wcześniejsze podgrzanie filiżanki na płytce do podgrzewania filiżanek (jeśli jest w ekspresie) lub za pomocą gorącej wody.

  Jeżeli kawa nadal nie ma odpowiedniej temperatury, ekspres prawdopodobnie wymaga odkamieniania.

 • Czy mogę stosować każdy rodzaj kawy mielonej?

  Nie, należy stosować jedynie kawę mieloną przeznaczoną do ekspresów danego typu. Ważną rolę odgrywa w tym wypadku stopień zmielenia ziaren kawy - inny dedykowany jest dla ekspresów kolbowych i automatycznych, inny dla ekspresów mokka czy przelewowych.

  Sam stopień zmielenia ziaren wpływa na odczuwalną moc i aromat kawy.

  W ekspresach automatycznych możemy ustawić stopień mielenia ziaren (możliwe jest 13 poziomów zmielenia) i dostosować smak do swych preferencji.

  W ekspresach kolbowych na smak kawy (mocniejszy lub łagodniejszy) wpływać będzie ilość kawy w filtrze i stopień jej ubicia. 

Znajdź często zadawane pytanie

Ten dział pomoże znaleźć więcej informacji oraz odpowiedzieć na Państwa wątpliwości dotyczące naszych produktów.