Luftbearbeiding

  • Luftfukter

    Når du har for tørr luft i rommet og du føler det danner seg statisk elektrisitet vil det hjlpe med å øke luftfuktigheten.

    Detaljer