Ideell komfort

Oppfattet temperatur bestemmes av en kombinasjonen av den faktiske temperatur og relativ fuktighet. 
Forholdet mellom luftfuktighet og temperatur er proporsjonal: jo høyere temperatur, jo mer luft er istand til å holde på damp.

De 'Longhi har identifisert ideelle komfort standarder: grafen nedenfor viser de standarder som oppnår slike forhold.

vanskelig å opprettholde
ideell
enkel å opprettholde
Sesong Temperatur Relativ fuktighet
Vinter 21°C ÷ 25°C 30% ÷ 75%
Vår 24°C ÷ 27°C 25% ÷ 55%

Hva er ideell romtemperatur?

Ideell romtemperatur

Riktig temperatur ikke bare gjøre vårt hjem mer innbydende, men det gjør det også mer levelig