5 year warranty

For utvalgte helautomatiske kaffemaskiner tilbyr De’Longhi muligheten til å utvide garantien ved å registrere seg. Registrer produktet ditt i dag.

Slik får du utvidet garanti:

1

Kjøp en enhet *

Kjøp et produkt. Marker modellen på listen under.

2

Registrer produkten.

Registrer deg online innen 3 måneder etter kjøpet.

3

Aktiver utvidet garanti.

Når registreringen er utført riktig, sender vi deg et garantibevis digitalt.

Registrer nå
*Følgende helautomatiske kaffemaskiner dekkes av 5 års garanti:
 • Kjøre kunde, Takk for at du har valgt en helautomatisk kaffemaskin fra De’Longhi (heretter kalt “Produktet”). Produktet ditt har blitt omhyggelig utformet, produsert og inspisert. Derfor gir De’Longhi Appliances S.r.l. (heretter kalt “De’Longhi”), via L. Seitz n. 47, Treviso, Italy en produktgaranti for dette produktet i tillegg til kjøperens juridiske rettigheter. For utvalgte kampanjemodeller tilbyr De‘Longhi en garantiutvidelse under følgende betingelser:
  1. Betingelsene i den frivillige De‘Longhi-garantien gjelder, og disse er tilgjengelige på De‘Longhis nettsider https://www.delonghi.com/nb-no.
  2. Hva de utvalgte modellene angår, gir De’Longhi en garantiutvidelse i tilegg til varigheten til den lovfestede og frivillige garantien. Tildelingen til den utvidede garantoen kan knyttes til bestemte kampanjeperioder.
  3. Den aktuelle listen over kampanjemodeller, formålet med garantiutvidelsen og gylidghetsperioden er å finne på https://www.delonghi.com/nb-no.
  4. Det kjøpte produktet må registreres på De’Longhis nettsider rett ette kjøp, og i alle tilfeller innen 3 måneder fra kjøpsdato. Deltakelse i det utvidede garantiskjemaet må bekreftes i løpet av registreringsprosessen. I tillegg må kjøperen sende inn en kjøpskvittering som inneholder serienummeret til det registrerte produktet.
  5. Den utvidede garantien nevnt i punkt 2 gjelder utelukkende for kampanjemodeller kjøpt hos forhandlere i Norge. Kjøperen må sende en faktura utstedt til vedkommende eller en kvittering der serinummeret og lovfestet MVA er vist. En fraktseddel er ikke tilstrekkelig bevis. Vær særlig oppmerksom på dette ved kjøp på nettet. Den utvidede garantiene gjelder ehller ikke for produkter som ikke er laget for eller godkjent for salg på det norske markedet (parallell import).
  6. Garantikravet må sendes av kjøperen innen garantiperioden utløper, ved å kontakte selgeren eller ringe De’Longhis kundeservice og informere om defekten. På forespørsel fra De’Longhi må kjøperen kunne presentere eller levere det defekte produktet til et autorisert De’Longhi servicested. I tillegg til produktet må kjøperen presentere eller sende den orginale kjøpskvitteringen, med kjøpsdatoen angitt. Garantikrav kan ikke presenteres på noen annen måte. Hvis garantikravet sendes inn i de tredje eller fjerde året etter kjøpet må kunden også bevise egnet registrering av produktet.
  7. Følgende er unntatt fra De’Longhi’s garantiutvidelse:
  a. Produkter i kommersiell bruk
  b. Defekter som skyldes feilaktig installasjon, bruk eller vedlikehold av produktet, i strid med brukerveiledningen.
  c. Defekter som skyldes fall, overspenning, eksterne støt mot produktet eller inngrep utført av personer som ikke er autorisert av De’Longhi.
  d. Defekter som skyldes bruk av tilbehør eller reservedeler som ikke er originale De’Longhi-produkter.
  e. Defekter som skyldes mangelfull rengjøring av produktet – særlig brygge- og skummeenheten – eller bruk av rengjørings- eller avkalkingsprodukter som ikke er spesifisert av De’Longhi.
  f. Defekter på slitedeler (f.eks. tetninger, ventiler) eller defekter som skyldes feil slitedeler.
  g. Skader som skyldes fremmedlegemer i kvernen (f.eks. steiner).
  Hvis du har noen spørsmål om dette produktet eller opplever tekniske problemer kan du kontakte vår kundeservice:
  info.scandinavia@delonghigroup.com Våre eksperter vil med glede gi deg rask hjelp. Sørg for at du har følgende informasjon for hånden før du kontakter kundeservice:
  • Produktets navn
  • Produktets serienummer (er å finne bak vanntanken)
  • Kjøpsdato
  • Navn på forhandleren
  Vår anbefaling: Ta vare på originalemballasjen slik at du kan sende oss produktet ditt raskt og trygt hvis det skulle bli nødvendig for å fremme et garantikrav.
  Vi ønsker deg masse glede og koselige kaffeøyeblikk med din helautomatiske De’Longhi kaffemaskin.