Personvernpolicy

PERSONVERN FOR NETTSTED

HVEM ER VI

De'Longhi -gruppen anser beskyttelse av personlig informasjon som gruppen innehar for tredjepart som veldig viktig og er forpliktet til å beskytte personvernet også inludert tredjepart, men ikke begrenset til, gruppens kunder, når virksomheten drives og gruppen har spesielt fokus på sikkerheten og konfidensialiteten til kundenes personlige informasjon.

De'Longhi Skandinavia AB (heretter kalt "De'Longhi" eller "firmaet"), i samsvar med artikkel 13 i GDPR 679/2016, som en datakontrollør av den personlige informasjonen som samles på dette nettstedet/app/samlet under en telefonsamtale eller i salgsituasjoner, gir deg følgende informasjon.

 

HVILKEN PERSONLIG INFORMASJON KAN SAMLES

De følgende kategoriene av personlig informasjon relatert til deg kan samles:

-        Kontaktinformasjon – informasjon om navnet ditt, personnummeret, adressen, telefonnummeret, mobiltelefonnummeret, e-postadresse;

-        Interesser – informasjon som du har gitt med hensyn til hvilke interesser du har, for eksempel produkter som du liker;

-        Annen personlig informasjon  –  informasjon som du har gitt angående hvor og når du er født, utdanning, yrkestatus;

-        Bruk av nettstedet  –  informasjon om hvordan du bruker nettstedet, hvordan du åpner eller videresender vår kommunikasjon, inkludert informasjon ervervet gjennom informasjonskapsler (se våre retningslinjer for informasjonskapsler her som regulerer detaljene).

 

HVORDAN VI SAMLER INN DIN PERSONLIGE INFORMASJON

De’Longhi samler inn og bruker din personlige informasjon i følgende situasjoner:

-        dersom du registrerer deg på vår nettside / laster ned appen vår for å bruke denne;

-        dersom du kontakter oss for å få assistanse etter et salg:

-        dersom du svarer på våre markedsaktiviteter, for eksempel når du gjør ferdig et svarkort eller sender inn dine opplysninger på nett på et av våre nettsteder;

-        dersom andre firmaer i gruppen eller våre forretningspartnere oppgir informasjon om deg i lovlig form.

Dersom du oppgir personlig informasjon på vegne av noen andre, må du først være sikker på at de har lest denne personvernerklæring.

Vennligst hjelp oss å holde din personlige informasjon oppdatert ved å informere oss om forandringer.

Enhver endring av adresse bør oppgis med en gang til De'Longhi for å unngå problemer under bruk av våre tjenester.

 

TIL HVILKE FORMÅL KAN DIN PERSONLIGE INFORMASJON BLI BRUKT

Behandlingen av personlig informasjon må begrunnes med et av de juridiske grunnene som er fastsatt av eksisterende databeskyttelseforskrifter, som beskrevet nedenfor.

a)     Etablering og gjennomføring av kontraktsforpliktelse og resulterende forpliktelser, inkludert kommunikasjon vedrørende tjenester (for eksempel for å utføre ettersalgstjenester)

De'Longhi kan behandle din kontaktinformasjon for å etablere og gjennomføre kontraktforhold, å yte ønskede tjenester eller å svare på rapporter eller klager.

De'Longhi kan også bruke dine kontaktdetaljer, særlig din e-postadresse, til å sende deg informasjon om tjenesten.

Juridisk grunnlag for behandlingen: utførelse av en kontrakt.

Behandlingen av informasjonen er nødvendig for oss når vi skal gjennomføre kontraktsforpliktelsene; dersom informasjonen mangler, vil vi ikke kunne utføre disse.

b)     Operativ styring og strengt relaterte formål, for tilgang til nettstedet, særlig sikre områder

De'Longhi samler inn din kontaktinformasjon og bruk av nettstedet for å la deg få tilgang til din side, for å:

(i) laste ned ethvert dokument fra din side relatert til den tjenesten du har kjøpt; (ii) aktivere andre valg gjort via nettsiden.

Juridisk grunnlag for behandlingen: utførelse av en kontrakt.

Behandlingen av informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne svare på dine ønsker; dersom informasjonen mangler kan vi ikke fortsette.

c)     Kundetilfredshetsundersøkelser

De'Longhi kan bruke din kontaktinformasjon for å utføre undersøkelser som måler kundetilfredshet i relasjon til den tjenesten som brukes.

Juridisk grunnlag for behandlingen: samtykke, manglende samtykke vil ikke påvirke kontraktforpliktelsene.

Ditt samtykke kan tilbakekalles til enhver tid etter din registrering på vår nettside.

d)     Reklame for å møte dine behov eller for å informere deg om kampanjer, basert på dine preferanser

De’Longhi kan behandle din kontaktinformasjon for reklame og markedsførings formål, for å informere deg om kampanjesalg via automatisert kontaktmiddel (e-post, SMS og andre massekommunikasjonsverktøy osv.) og tradisjonelle kontaktmetoder (f.eks over telefon), slik som markedsundersøkelser og statistiske undersøkelser, dersom du gir ditt samtykke og det er innenfor dette samtykket.

De'Longhi kan også behandle din kontaktinformasjon, interesser og andre personlige opplysninger, for å sende deg markedsføringskommunikasjon, basert på en spesifikk kundeprofil laget fra dine personlige preferanser og interesserer, dersom du gir oss et spesifikt samtykke og det er innenfor dette samtykket.

Juridisk grunnlag for behandlingen: samtykke, manglende samtykke vil ikke påvirke kontraktforpliktelsene.

Ditt samtykke kan tilbakekalles til enhver tid etter din registrering på vår nettside.

e)     Overholdelse av juridisk bindende forespørsler fra de juridiske myndighetene om å utføre plikter i følge lover, forskrifter eller bestemmelser

De Longhi samler dine personopplysninger i samsvar med juridiske forpliktelser.

Juridisk grunnlag for behandlingen: juridiske forpliktelser med firmaet må gjelde.

 

HVORDAN VI SIKRER DITT PERSONVERN

Firmaet bruker et bredt spekter av sikkerhetsverktøy for å forbedre beskyttelsen og opprettholde sikkerheten, integriteten og tilgangen til dine personopplysninger.

All din personlige informasjon blir lagret på våre sikre servere (eller på sikre papirkopier) eller hos de av våre leverandører og kommersielle partnere, og må fåes tilgang til og bli brukt basert på våre standarder og våre sikkerhetsretningslinjer (eller like standarder for våre leverandører eller kommersielle partnere).

Sikkerhetsforanstaltningene som vi har vedtatt, inkluderer:

-        alvorlige begrensninger på tilgang til dine personopplysninger, basert på nødvendighet og utelukkende for de formål som er fortalt;

-        omfang sikkerhetssystemer for å forhindre uautorisert, ekstern tilgang;

-        permanent overvåking av tilgangen til IT-systemer for å identifisere og stoppe misbruk av personlig informasjon;

-        spore tilgangen til din personlige informasjon av internt personell og verifisering av det tilhørende formål;

-        bruk av krypterte midler via Secure Socket Layer (SSL) teknologi for transaksjoner på vår nettside som krever inntasting av personlig informasjon.

Der vi har gitt deg (eller du har valgt) et passord for å gi deg tilgang til vår nettside, applikasjon eller tjenester, er du ansvarlig for å holde dette passordet hemmelig og for å samtykke med enhver annen sikkerhetsprosedyre som vi informerer deg om.

Vennligst ikke del passordet ditt med noen.

 

I HVOR LANG TID LAGRER VI INFORMASJONEN DIN

Vi vil beholde dine personlige opplysninger bare for den lengden som er nødvendig for å oppnå de formålene de ble samlet for eller for andre relaterte og juridiske formål.

Derfor, dersom dine personlige opplysninger blir behandlet for to forskjellige formål, vil vi lagre informasjonen den lengden formålene tar.

Vi vil imidlertid slutte å behandle personopplysningene som er innsamlet for det formål hvis oppbevaringsperioden er utløpt.

Vi begrenser tilgangen til dine personopplysninger til bare de individer som trenger disse for å bruke dem til de riktige formål.

Når dine personopplysninger ikke lenger trengs, eller når det ikke er noen juridisk forutsetning for å holde på dem, vil de bli anonymisert (og kan lagres på denne måten) eller ødelagt på en sikker måte.

Oppbevaringsperiodene for de forskjellige formål beskrevet over blir indikert som følgende:

a) Overholdelse av kontraktsforpliktelser: Informasjon behandlet for å overholde kontraktsforpliktelser kan holdes i kontraktens løpetid og i alle fall ikke lenger enn de påfølgende 10 årene for å verifisere eventuelle utestående emisjoner, inkludert regnskapsdokumenter (for eksempel fakturaer).

b) Operativ styring og strengt relaterte formål for tilgang til nettsiden: Informasjon behandlet for disse formål kan oppbevares i kontraktens løpetid og i alle fall ikke lenger enn de påfølgende 10 årene.

c) Kundetilfredshetsundersøkelser: Informasjon hentet for disse formål kan oppbevares i 12 måneder fra den datoen du samtykket for dette formålet (unntatt der du ikke lenger ønsker å motta mer kommunikasjon).

d) For markedsføringsformål, inkludert profilert markedsføring: Informasjon behandlet for markedsføringsformål kan oppbevares i 12 måneder fra datoen du ga ditt samtykke til dette formålet (bortsett fra hvor du avviser å motta videre kommunikasjon); For profilert markedsføringsformål vil informasjonen bli oppbevart i 12 måneder.

e) I tilfelle tvister: Skulle det være nødvendig for oss å forsvare seg selv eller ta skritt eller hevde krav mot deg eller tredjepart, kan vi beholde de personopplysninger som vi anser rimelig nødvendige for slike formål, for hvor lang tid det tar å forfølge kravet.

 

HVEM KAN VI DELE DINE PERSONOPPLYSNINGER MED

Dine personopplysninger kan nås av behørig autoriserte ansatte og av eksterne leverandører, eventuelt utnevnt som dataprosessorer, som støtter oss i å levere tjenester.

Med hensyn til utførelsen av deres virksomhet og oppfølging av ovennevnte formål, kan du også få tilgang til dine personopplysninger av andre De Longhi-konsernselskaper.

 

KONTAKTER

Kontaktinformasjonen for De'Longhi, som en datakontrollør, kan bli funnet hos De' Longhi Scandinavia AB, Kammakargatan 7, 11140 Stockholm, Sweden

Har du noen spørsmål angående vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på e-post infoprivacy.sverige@delonghigroup.com og spør etter sjefen for personvern.

 

DINE RETTIGHETER FOR BESKYTTELSE AV DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER OG DIN RETT TIL Å KLAGE TIL TILSYNSMYNDIGHETENE

Under noen omstendigheter, kan du spørre etter:

-        tilgang til dine personopplysninger,

-        en kopi av de personopplysninger som du har gitt til oss ("portabilitet") og å spørre om firmaet kan sende din informasjon til en annen kontrollør,

-        tilpassing av informasjonen i vår besittelse,

-        slette informasjonen som juridisk sett ikke lenger kan behandles,

-        nekte at informasjonen brukes i direkte markedsføring,

-        trekke tilbake ditt samtykke, i tilfelle behandlingen er basert på samtykke,

-        begrense måten vi behandler dine personopplysninger på.

Utøvelsen av ovennevnte rettigheter er underlagt visse unntak som skal sikre den offentlige interessen (for eksempel forebygging eller identifikasjon av forbrytelser) og våre interesser (for eksempel å opprettholde taushetsplikten).

Skulle du ønske å utøve noen av de ovennevnte rettighetene, vil vi kontrollere at du har rett til å gjøre det, og vil vanligvis svare innen en måned.

Vi forsøker å svare på eventuelle klager eller rapporter om metodene som brukes til å behandle informasjonen din.

Likevel, hvis du ønsker det, kan du sende klager eller rapporter til myndigheten som er ansvarlig for databeskyttelse ved å bruke følgende kontaktdetaljer:

Datatilsynet, adresse: Tollbugata 3, 0152 Oslo.

e-post: postkasse@datatilsynet.no,  telefon: 0047 2239 6900