Ofte stilte spørsmål

Komfort - oppvarming

Tilbake til ofte stilte spørsmål

Populære ofte stilte spørsmål

 • Hva er en oljefylt radiator?

  Oljefylte radiatorer er blant de mest vanlige elektriske radiatorer tilgjengelig, og varmer opp luften både ved konveksjon og delvis ved stråling. Et elektrisk varme-element varmer opp oljen på innsiden av radiatoren, som deretter overfører varme til den utstrålende overflaten, der den utveksles med den omliggende luft.

 • Kan produktet brukes sammen med en skjøteledning?

  Våre produkter bør ikke brukes med en skjøteledning

 • Kan jeg male apparatet?

  Nei, produktene ikke skal males.

 • Hva er komfortable innendørs forhold?

  Ideell komfort forhold om vinteren er en temperatur på ca 21 ° C og en relativ luftfuktighet mellom 40 -60%

 • Hvilke forholdsregler bør tas før apparatet tas i bruk?

  Sjekk alltid apparatet og strømledningen, aldri tildekke apparatet, ei heller midlertidig, for å hindre faren for overoppheting, hold apparatet borte fra brennbare gjenstander, ta strømledningenhelt ut når du bruker apparatet, ikke la vann trenge inn i apparatet , sørg apparatets merkespenning tilsvarer strømnettet

 • Kan jeg demontere apparatet?

  Aldri demontere apparatet. Hvitevarer som ikke er riktig reparert kan være farlig for brukerne. Hvis apparatet ikke fungerer eller er skadet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

 • Hvorfor finnes det forskjellige typer termostater?

  Termostaten slår apparatet på eller av ved den temperaturen som du har satt. Begrepet "sikkerhetstermostat" refererer til et enkelt temperaturbegrensing (et sikkerhetskrav i overensstemmelse med europeisk lovgivning) som brukeren ikke har kontroll over.

 • Er det noen forholdsregler som må tas ved lagring av apparatet?

  Sørg for at apparatet er avkjølt, og oppbevar det på et tørt sted.

 • Hvirdan skal jeg rengjøre apparatet?

  Før du rengjør apparatet, sørg for at den er koblet fra. Bruk en fuktig klut til å rengjøre apparatet. Bruk aldri slipende produkter, da disse kan skade apparatet. Det anbefales å rengjøre innsiden og utsiden av rillene på apparatet minst en gang i året (ved hjelp av en støvsuger der det er nødvendig).

 • Hvordan installerer jeg enheten på veggen (der det er mulig)?

  Følg nøye informasjonen i veiledningshefte.

 • Er det noen forslag om hvordan å bruke mitt apparat?

  Stikk aldri gjenstander inn i apparatet. Hold alltid produktet utilgjengelig for barn, dyr eller mennesker med funksjonshemminger. Bruk aldri apparatet i skitne rom eller der det er risiko for brann. Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, eller ta kontakt med et autorisert servicesenter.

 • Hva er decibel - dB(A)?

  Decibel er den internasjonale måleenhet for støy.
  40 dB (A) er støynivået inne i et bibliotek;
  120 dB (A), på den annen side er den støy som produseres av et fly under start.
  For hver økning på rundt 3 dB (A), dobler støyen vi oppfatter.

Søk i ofte stilte spørsmål