Privātuma politika

KAS MĒS ESAM? 

De’Longhi koncerns uzskata par ļoti svarīgu savā rīcībā esošo trešo personu personas datu aizsardzību un ir apņēmies aizsargāt minēto trešo personu, tostarp, bet ne tikai savu klientu privātumu, veicot savu komercdarbību, un pievērš īpašu uzmanību savu klientu personas datu drošībai un konfidencialitātei.

 

"De’Longhi Polska" Sp. z o. o., ul. Puławska 303, 02-785 Varšava (Warszawa) (turpmāk tekstā saukts "De'Longhi" vai "Uzņēmums"), saskaņā ar VDAR 679/2016 13. pantu, kā šajā tīmekļvietnē / lietotnē/ ievākto personas datu, personas datu, kas ievākti tālruņa sarunu vai pēcpārdošanas aktivitāšu laikā, Datu pārzinis sniedz jums šādu informāciju.

 

KĀDI PERSONAS DATI VAR TIKT IEVĀKTI? 

Mēs varam ievākt šādas ar jums saistītu personas datu kategorijas:

-          Kontaktinformācijas dati - informācija par jūsu vārdu, uzvārdu, dzimšanas vietu un datumu, nodokļu maksātāja numuru, tālruņa numuru, mobilā tālruņa numuru, e-pasta adresi:

-          Intereses - informācija, ko esat snieguši par jūs interesējošām tēmām, piemēram, produktiem, kas jums šķiet interesanti;

-          Citi personas dati - ziņas, ko esat snieguši par savu dzimšanas datumu, izglītību, profesionālo statusu;

-          Tīmekļvietnes lietošana – informācija par to, kā jūs lietojat tīmekļvietni, kā jūs atverat vai pārsūtāt mūsu paziņojumus, tostarp, ar sīkdatņu starpniecību iegūtā informācija (vairāk informācijas sk. mūsu Sīkdatņu politikā).

KĀ MĒS IEVĀCAM JŪSU PERSONAS DATUS?

De’Longhi ievāc un apstrādā jūsu personas datus šādos apstākļos:

-          ja jūs reģistrējaties mūsu tīmekļvietnē / lejupielādējat mūsu lietotni, lai izmantotu tās funkcionalitātes;

-          ja jūs sazināties ar mums, lai pieprasītu pēcpārdošanas atbalstu;

-          ja jūs atbildat uz mūsu mārketinga aktivitātēm, piemēram, kad jūs aizpildāt atbildes anketu vai iesniedzat jūsu datus tiešsaistē kādā no mūsu tīmekļvietnēm;

-          ja datus par jums kādā no atļautajiem veidiem sniedz citi De Longhi koncerna uzņēmumi, kā arī mūsu sadarbības partneri.

Ja jūs sniedzat personas datus kādas citas personas vārdā, jums vispirms jānodrošina, lai attiecīgā persona būtu iepazinusies ar šo Privātuma politiku.

Lūdzam palīdzēt mums nodrošināt jūsu personas datu aktualitāti, informējot mūs par jebkādām izmaiņām. Par jebkādām izmaiņām adresē nekavējoties jāziņo De’Longhi, lai izvairītos no problēmām mūsu pakalpojumu lietošanā.

 

KĀDIEM NOLŪKIEM VAR TIKT LIETOTI JŪSU PERSONAS DATI? 

Personas datu apstrādei jābūt balstītai uz kādu no spēkā esošajos datu aizsardzības noteikumos noteiktiem juridiskiem pamatiem, kā aprakstīts turpmāk tekstā.

a)    Līgumsaistību un no tām izrietošo pienākumu nodibināšana un izpilde, tostarp, paziņojumi par pakalpojumiem (piemēram, lai sniegtu pēcpārdošanas pakalpojumus). 

De’Longhi var apstrādāt jūsu Kontaktinformācijas datus, lai nodibinātu un pildītu līgumiskas attiecības, sniegtu pieprasītos pakalpojumus vai atbildētu uz ziņojumiem vai sūdzībām.

De’Longhi var izmantot jūsu kontaktinformāciju, jo īpaši, e-pasta adresi, arī, lai sniegtu jums informāciju saistībā ar pakalpojumu.

Apstrādes juridiskie pamati: īguma izpilde.

Datu sniegšana ir obligāta, lai mēs varētu pārvaldīt līgumiskās attiecības; ja šādu datu nebūs, mēs nevarēsim noformēt spēkā esošu līgumu.

b)    Operatīvā vadība un ar to strikti saistīti nolūki, lai piekļūtu tīmekļvietnei, jo īpaši, aizsargātām telpām. 

De’Longhi ievāc jūsu Kontaktinformācijas datus un Tīmekļvietnes lietošanas datus, lai sniegtu jums piekļuvi jūsu Personiskajai telpai, ar mērķi: (i) lejupielādēt no jūsu Personiskās telpas jebkādus ar jūsu nopirktajiem pakalpojumiem saistītus dokumentus; (ii) aktivizēt jebkādus pieprasījumus, kas veikti ar tīmekļvietnes starpniecību.

Apstrādes juridiskie pamati: īguma izpilde.

Datu sniegšana ir obligāta, lai mēs varētu atbildēt uz jūsu pieprasījumiem; ja šādu datu nebūs, mēs to nevarēsim izdarīt.

c)    Klientu apmierinātības aptaujas (pārbaudīs klients) 

De’Longhi var izmantot jūsu Kontaktinformācijas datus, lai veiktu aptaujas, ar mērķi noteikt klientu apmierinātu attiecībā uz sniegto pakalpojumu. 

Apstrādes juridiskie pamati: piekrišana, piekrišanas nesniegšana nekādā veidā neietekmē līgumiskās attiecības.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā brīdī, klikšķinot uz šīs saites.

 

d)    Jūsu vajadzībām atbilstošs mārketings, vai, lai informētu jūs par tirdzniecības veicināšanas kampaņām, kas arī balstās uz jūsu izvēlēm (mēs esam iekļāvuši arī profilēto mārketingu)

De’Longhi var apstrādāt jūsu Kontaktinformācijas datus mārketinga un reklāmas nolūkiem, lai informētu jūs par reklāmas tirdzniecības iniciatīvām, izmantojot automatizētus saziņas līdzekļus (e-pasts, SMS un citi plašsaziņas līdzekļi, u. tml.) un tradicionālos saziņas veidus (piemēram, ar tālruņa starpniecību), piemēram, tirgus izpētes un statistiskām aptaujām, ja jūs sniedzat mums savu piekrišanu un sniegtās piekrišanas ietvaros.

De’Longhi var apstrādāt Kontaktinformācijas datus, Intereses un Citus personas datus arī, lai nosūtītu jums reklāmas paziņojumus, balstoties uz konkrētu klienta profilu, kas izstrādāts, ņemot vērā jūs personiskās izvēles un intereses, ja jūs sniedzat mums īpašu piekrišanu un sniegtās piekrišanas ietvaros.

Apstrādes juridiskie pamati: piekrišana, piekrišanas nesniegšana nekādā veidā neietekmē līgumiskās attiecības.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā brīdī, rakstot mums e-pasta adresi: infoprivacy.polska@delonghigroup.com 

e) Atbilstība juridiski saistošiem tiesīgu iestāžu pieprasījumiem izpildīt likumā, noteikumos vai normās noteiktus pienākumus.

De Longhi ievāc jūsu personas datus, lai izpildītu juridiskus pienākumus.

Apstrādes juridiskie pamati: juridiskie pienākumi, kurus Uzņēmumam ir jāizpilda.

KĀ MĒS NODROŠINĀM JŪSU PERSONAS DATU DROŠĪBU?

Uzņēmums izmanto plašu drošības pasākumu klāstu, lai uzlabotu jūsu personas datu aizsardzību un saglabātu to drošību, integritāti un pieejamību.

Visi jūsu personas dati glabājās mūsu drošajos serveros (vai drošās papīra formāta kopijās) vai mūsu piegādātāju un tirdzniecības partneru serveros, un tiem var piekļūt un lietot tos, balstoties uz mūsu standartiem un mūsu drošības politikām (vai līdzvērtīgiem standartiem mūsu piegādātājiem vai tirdzniecības partneriem).

Mūsu īstenotie drošības pasākumi ietver:

-          stingrus ierobežojumus piekļuvei jūsu personas datiem, pamatojoties uz nepieciešamību un tikai paziņotajiem nolūkiem;

-          perimetra apsardzes sistēmas, lai novērstu neatļautu ārēju piekļuvi;

-          pastāvīga piekļuves IT sistēmām pārraudzība, lai identificētu un apturētu personas datu ļaunprātīgu izmantošanu;

-          piekļuves jūsu personas datiem atsekošana no iekšējā personāla puses un ar to saistītā nolūka pārbaude;

-          šifrēto līdzekļu izmantošana ar drošligzdu slāņa (Secure Socket Layer (SSSL)) tehnoloģijas starpniecību darījumiem mūsu tīmekļvietnē, kam nepieciešams ievadīt personas datus.

Ja mēs esam piešķīruši jums (vai jūs esat izvēlējušies) paroli, kas ļauj jums piekļūt mūsu tīmekļvietnei, lietotnei vai pakalpojumiem, jūs atbildat par paroles slepenības saglabāšanu un jebkādas drošības procedūras, par kuru mēs esam jūs informējuši ievērošanu. Lūdzam neizpaust savu paroli nevienai citai personai.

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU INFORMĀCIJU?

Mēs uzglabāsim jūsu personas datus tikai tādā laikposmā, kāds nepieciešams, lai sasniegtu nolūkus, kādiem tie tika ievākti, vai jebkuru citu saistītu un likumīgu nolūku. Līdz ar to, ja jūsu personas datus apstrādā divos dažādos nolūkos, mēs glabāsim datus līdz garākā nolūka sasniegšanai. Taču, mēs pārtrauksim apstrādāt personas datus, kas tika ievākti nolūkam, kam ir beidzies glabāšanas termiņš.

Mēs sniedzam piekļuvi jūsu personas datiem tikai tādām personām, kurām ir nepieciešams tos lietot atbilstošajiem nolūkiem.

Tiklīdz jūsu personas dati vairs nebūs nepieciešami, vai tiklīdz vairs nepastāvēs nekāds juridisks priekšnosacījums to glabāšanai, tie tiks neatgriezeniski anonimizēti (un tādā veidā tos var turpināt glabāt) vai droši iznīcināti.

Turpmāk tekstā norādām ar dažādiem iepriekš aprakstītiem nolūkiem saistītas glabāšanas laikposmus, kas tiek ievēroti:

a) Līgumsaistību ievērošana: datus, ko apstrādā, lai ievērotu jebkādu līgumsaistību, var glabāt līguma darbības laikā un, jebkurā gadījumā, ne ilgāk kā 10 gadus pēc tam, lai pārbaudītu jebkādiem neatrisinātus jautājumus, tostarp grāmatvedības dokumentus (piemēram, rēķinus).

b) Operatīvā vadība un ar to strikti saistīti nolūki, lai piekļūtu tīmekļvietnei: šiem nolūkiem apstrādātos datus var glabāt līguma darbības laikā un, jebkurā gadījumā, ne ilgāk kā 10 gadus pēc tam.

c) Klientu apmierinātības aptaujas: šiem nolūkiem apstrādātos datus var glabāt 24 mēnešus no dienas, kad jūs sniedzāt savu piekrišanu šim nolūkam (izņemot, ja jūs atsakāties saņemt turpmākus paziņojumus).

d) Mārketinga, tostarp, profilētā mārketinga nolūkiem: mārketinga nolūkiem apstrādātos datus var glabāt 24 mēnešus no dienas, kad jūs sniedzāt savu piekrišanu šim nolūkam (izņemot, ja jūs atsakāties saņemt turpmākus paziņojumus); profilētā mārketinga gadījumā datus glabās 12mēnešus.

e) Strīdu gadījumā: ja mums ir nepieciešams aizstāvēt sevi vai ierosināt tiesvedību, vai celt prasību pret jums vai trešajām pusēm, mēs varam glabāt personas datus, ko uzskatām par vajadzīgiem šiem nolūkiem, tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai uzturētu prasību.

KAM MĒS VARAM NODOT JŪSU PERSONAS DATUS?

Jūsu personas datiem var piekļūt tikai pienācīgi pilnvaroti darbinieki un, nepieciešamības gadījumā, par datu apstrādātājiem iecelti ārējie piegādātāji, kuri palīdz mums sniegt pakalpojumus.

Jūsu personas datiem var piekļūt arī citi De Longhi koncerna uzņēmumi, ar mērķi veikt savas darbības un sekot iepriekš noteikto nolūku izpildei.

KONTAKTINFORMĀCIJA

De Longhi kā Datu pārziņa kontaktinformācija ir pieejama šeit: http://www.delonghi.com/pl-pl/serwis/kontakt#

Ja jums rodas jebkādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: infoprivacy.polska@delonghigroup.com, jautājot pēc Datu aizsardzības speciālista (DAS) vai Privātuma vadītāja.

JŪSU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS TIESĪBAS UN JŪSU TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBAS UZRAUDZĪBAS IESTĀDĒS.

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt:

-          piekļuvi saviem personas datiem,

-          jūsu mums iesniegto personas datu kopiju ("pārnesamība"),

-          precizēt mūsu rīcībā esošos datus,

-          dzēst jebkādus datus, kuru apstrādei vairs nepastāv juridiska priekšnosacījuma,

-          atteikties no apstrādes tiešā mārketinga nolūkiem,

-          atsaukt savu piekrišanu, ja apstrāde balstās uz piekrišanu,

-          ierobežot veidu, kādā mēs apstrādājam jūsu personas datus.

Iepriekš minēto tiesību īstenošanai ir piemērojami noteikti izņēmumi, kas paredzēti sabiedrības interešu (piemēram, noziegumu novēršanai vai identificēšanai) un mūsu interešu (piemēram, profesionālās slepenības uzturēšanai) nodrošināšanai. Ja jūs vēlaties īstenot jebkuras no iepriekš minētajām tiesībām, mēs pārliecināsimies, vai esat tiesīgi to darīt, un, parasti, atbildēsim viena mēneša laikā.

Mēs cenšamies atbildēt uz jebkādām sūdzībām vai ziņojumiem saistībā ar metodēm, kas tiek pielietotas jūsu datu apstrādei. Taču, ja vēlaties, jūs varat pārsūtīt savas sūdzības un ziņojumus par datu aizsardzību atbildīgajai iestādei.