Adatvédelmi politika

A De’ Longhi S.p.A. tiszteletben tartja és védi a tulajdonában lévő felhasználói személyes adatokat Az adatok titkos kezelése általános érvényű, és nem korlátozódik a vásárlókra. Jelen nyilatkozat, összhangban a 2003. június 30.-i Jogi Rendelkezéssel (Személyes Adatvédelmi Törvény) részletezi azokat a lépéseket, amelyeket a De’ Longhi S.p.A.a felhasználók (a továbbiakban: „érintett(ek)”) személyes adatainak védelmében tesz. 


A) A személyes adatok feldolgozásának célja
1. A De’ Longhi a személyes adatokat rendes üzleti tevékenysége, és az érintettek kéréseinek teljesítése közben használja. 
2. A személyes adatok felhasználhatók az érintettek elérésére –promóció, üzleti hírszerzés, gazdasági/statisztikai elemzés, prémium programok és ügyfél elégedettségi felmérés céljából. 2. A személyes adatok felhasználhatók az érintettek elérésére –promóció, üzleti hírszerzés, gazdasági/statisztikai elemzés, prémium programok és ügyfél elégedettségi felmérés céljából.

B) A személyes adatok feldolgozásának helye
1. A honlapon gyűjtött,ill. az érintettek által levélben, e-mailben vagy faxon megadott személyes adatok feldolgozása a lentebb említett, bejegyzett székhelyen történik a De’ Longhi S.p.A. által kijelölt személyzet közreműködésével.

C) A személyes adatok feldolgozásának módja
1.Az érintettek által önként megadott adatok feldolgozása manuálisan vagy elektronikus eszközökkel történik, megfelelve a 2003.június 30.-i Jogi Rendelet B mellékletében foglaltaknak
2. A De’ Longhi S.p.A. fenntartja a jogot arra, hogy, szükség esetén, a személyes adatokat a De’ Longhi cégcsoport bármely tagvállalatának rendelkezésére bocsássa abból a célból, hogy az eleget tehessem az érintett kérésének.
3. Bármely olyan kivételes esetben, ami eltér a jogi szabályozástól, és ahol a 2. pont nem alkalmazható, a személyes adatokat nem terjesztjük, és nem adjuk át harmadik fél számára.
4. A De’ Longhi honlapjára: http://selezione.delonghi.com online továbbított önéletrajzi formanyomtatványnak tartalmaznia kell azt a kitételt, amiben az önéletrajz írója hozzájárul személyes adatainak felhasználásához, továbbá pontosítja az adatfeldolgozás módszerét és célját. Az adatvédelmi tájékoztató figyelmes átolvasása után, melyben hivatkozás történik a 2003. június 30.-i 196-os számú jogi rendelkezés 13-as cikkelyére, ami a De’ Longhi S.p.A. honlapjának Munka és karrier címszava alatt érhető el, önéletrajzát a következő szöveggel egészítse ki, így adva hozzájárulást személyes adatainak feldolgozásához.
A De’ Longhi S.p.A. adatvédelmi tájékoztatójának figyelmes elolvasása után, mely hivatkozik a 2003. június 30.-i 196. számú Jogi Rendelkezés adatvédelmi megjegyzéseire, és a cég honlapján a Munka és karrier címszó alatt található, hozzájárulok ahhoz, hogy a De’Longhi S.p.A. személyes adataimat feldolgozza és nyilvánosságra hozza.

D) Navigációs adatok
1. Az interneten való navigálás közben bizonyos személyes adatok,pl. IP címek, domain nevek, vagy más, a felhasználó számítógépes vagy operációs rendszeréhez köthető paraméterek passzívan gyűjthetők. A De’ Longhi S.p.A. ezeket az adatokat nem használja fel, kizárólag névtelen információkat gyűjt,a honlap forgalmának statisztikai mérése céljából.

E) Sütik (cookies)
1.A honlap szándékosan nem kér az érintettektől személyes adatokat. Nem használunk sütiket információ küldésére, és nem használunk semmilyen felhasználói nyomkövető rendszert sem. 
A honlap a látogatáshoz kapcsolódó un. session sütiket küld, melyeket a felhasználó gépe nem tárol, és amelyek a böngésző bezárásával eltűnnek .Ezeket szigorúan csak a (a szerver által véletlenszerűen generált) azonosító számok átvitelére használjuk a biztonságos és hatékony honlap navigáció érdekében.
Az oldalon található session sütik használatával elkerülhetők más olyan technikák, amelyek károsak lehetnek a felhasználói navigáció számára. Az ilyen típusú sütik nem teszik lehetővé a felhasználói azonosító adatok beszerzését sem.

F) Más honlapokhoz kapcsolódó linkek

Ez az adatvédelmi politika kizárólag a www.delonghi.com honlapra vonatkozik., A De’ Longhi S.p.A. nem vállal felelősséget azon személyes adatok védelméért, amit az érintettek harmadik félnek adnak meg.

G) Adatok megadása 
A fent említett navigációs adtok kivételével, az adatszolgáltatás kizárólag az érintettek saját akaratából történik, így annak megtagadása az érintettekre nézve semmilyen következménnyel nem jár, eltekintve attól, hogy a De’ Longhi S.p.A. így nem tud a kéréseknek megfelelő szolgáltatást nyújtani.

H) Adatkezelő
1.Az adatok kezelője a De’ Longhi S.p.A., melynek bejegyzett székhelye: Via Seitz 47- 311000 Treviso,Olaszország.
2.Belső adatkezelők a következő területekre lettek kijelölve:Adminisztráció, Gyártás, Kommunikáció,Logisztika, Emberi Erőforrás,Beszerzés,Ügyfélszolgálat,Marketing és Értékesítés Jogi, Pénzügyi és Kontrolling valamint Kutatás-fejlesztés.

I) Az érintett jogai
A 2003. évi 196-os számú Jogi Rendelet 7. paragrafusának értelmében (lásd lent), az érintettnek bármikor jogában áll (i) tudomást szerezni a vele kapcsolatos személyes adatok meglétéről,(ii) azok tartalmáról és, a hozzájutás módjáról. Jogában áll még( iii) az adatok helyességének megerősítése, vagy( iv) frissítése, helyesbítése vagy az adatok törlése.

7. paragrafus 
( A személyes adatokhoz való hozzáférés joga és egyéb jogok)

 
1. Az érintettnek joga van ahhoz, hogy megerősítést kapjon arról, hogy tárolnak e róla személyes adatot, vagy sem, függetlenül attól, hogy az adat rögzítésekor erről már értesítették.
 
2. Az adatalanynak joga van az információhoz

a) a személyes adatok forrásáról; 
b) a feldolgozás céljáról és módszeréről; 
c) a feldolgozásnál alkalmazott logikáról, amennyiben ez elektronikus úton történt; 
c) a feldolgozásnál alkalmazott logikáról, amennyiben ez elektronikus úton történt; 
e) azon a gazdálkodó szervezetekről,vagy azok típusáról, amelyek számára az adatokat megadták, vagy amelyek/akik megismerhetik az adatokat,mint adatfeldolgozók, az adatfeldolgozásért felelős személyek, vagy kijelölt képviselők. 

3. Az érintettnek joga van 

a) személyes adatai frissítéséhez, javításához vagy integráláshoz. 
b) személyes adatai törlésére, névtelenítésére vagy blokkolására, amennyiben azok törvénytelen módon történtek feldolgozásra, beleértve az olyan adatok őrzését is, amelyek nem szükségesek arra a célra, amire gyűjtötték vagy feldolgozták azokat. 
c) igazolást kapnia arról, hogy az a) és b) pontban leírtakról a gazdálkodó szervezeteket értesítették,hacsak ez nem ütközött akadályba , vagy túl nagy erőfeszítést igényel a védendő joghoz képest. 

4. Az érintettnek joga van kifogást emelnie részben vagy egészben

a) személyes adatai feldolgozásával szemben, még akkor is , ha a feldolgozás célja számára hasznos lehet;
b) személyes adatai feldolgozásával szemben, ha ennek célja reklámanyag küldése, direkt eladás vagy piackutatás céljából készített felmérés.