Konvektorske grijalice
SlimStyle
HCX9120E
  • Konvekcijski učinak
  • Hi-Fi Technology
  • Savršena ugodnost
  • Sigurnosno automatsko isključivanje
Konvektorske grijalice
Slimstyle
HSX4320E
  • Konvekcijski učinak
  • Digitalne kontrole
  • Tempirano grijanje
  • Sigurnosno automatsko isključivanje