Vento V550920.B

Model Vento V550920.B
Približiti/udaljiti Povećati
  • Model Vento V550920.B
  • Vento - V550920.B
  • Vento - V550920.B

Uljni radijatori sa 9 rebara

Venturi efekt sa inovativnim patentiranim sužavajućim prolazima.

Ovaj proizvod je prikladan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu uporabu

  • ZAGRIJAVAJUĆA KOMORA
  • “VENTURI” EFEKT
  • CRNA BOJA

Upute za korištenje (PDF)