Vento V550920

Model Vento V550920
Približiti/udaljiti Povećati

Uljni radijatori sa 9 rebara

Venturi efekt sa inovativnim patentiranim sužavajućim prolazima

Ovaj proizvod je prikladan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu uporabu

  • ZAGRIJAVAJUĆA KOMORA
  • LAGANI KOTAČIĆI
  • “VENTURI” EFEKT

Upute za korištenje (PDF)