Vento V550715.B

Model Vento V550715.B
Približiti/udaljiti Povećati
  • Model Vento V550715.B
  • Vento - V550715.B

Uljni radijatori sa 7 rebara

Venturi efekt sa inovativnim patentiranim sužavajućim prolazima

  • ZAGRIJAVAJUĆA KOMORA
  • “VENTURI” EFEKT
  • CRNA BOJA

Upute za korištenje (PDF)