Radia S Comfort temp TRRS0715C

Ovaj predmet više nije dostupan

TRRS0715C
Približiti/udaljiti Povećati
  • TRRS0715C
  • TRRS0715C
  • TRRS0715C
  • TRRS0715C

  • „REAL ENERGY“ TEHNOLOGIJA
  • SOBNI TERMOSTAT
  • „COMFORTEMP“ FUNKCIJA
  • TVORNIČKI POSTAVLJENI KOTAČIĆI
  • NOVI DIZAJN REBARA

Upute za korištenje (PDF)