TRRS1225
Približiti/udaljiti Povećati
  • TRRS1225
  • TRRS1225
  • TRRS1225

  • NOV DIZAJN REBARA
  • „REAL ENERGY“ TEHNOLOGIJA
  • TVORNIČKI POSTAVLJENI KOTAČIĆI
  • „COMFORTEMP“ FUNKCIJA

Upute za korištenje (PDF)