Radia S TRRS 0715.B

Ovaj predmet više nije dostupan

Radia S TRRS 0715.B
Približiti/udaljiti Povećati
  • Radia S TRRS 0715.B
  • TRRS 0715.B
  • TRRS 0715.B

  • SOBNI TERMOSTAT
  • TVORNIČKI POSTAVLJENI KOTAČIĆI
  • „COMFORTEMP“ FUNKCIJA
  • „REAL ENERGY“ TEHNOLOGIJA
  • NOVI DIZAJN REBARA

Upute za korištenje (PDF)