Radia S Digital TRRS0920E

Radia S Digital TRRS0920E
Približiti/udaljiti Povećati
  • Radia S Digital TRRS0920E
  • Radia S Digital TRRS0920E
  • Radia S Digital TRRS0920E

  • „ECO“ FUNKCIJA
  • „REAL ENERGY“ TEHNOLOGIJA
  • 24-SATNI DIGITALNI TAJMER
  • IZNIMNO ŠIRENJE TOPLINE

Upute za korištenje (PDF)