HOR KH770925V

Model HOR KH770925V
Približiti/udaljiti Povećati
  • Model HOR KH770925V
  • HOR - KH770925V

Uljni radijatori sa 9 rebara

Dodatni ventilator za brže zagrijavanje i širenje toplog zraka u prostoriji.

  • TERMALNI OTVORI
  • POVEĆANA SNAGA GRIJANJA SA DODATNOM SNAGOM VENTILATORA GRIJANJA
  • UGRAĐENI KOTAČIĆI

Upute za korištenje (PDF)