HOR KH770720V

Model HOR KH770720V
Približiti/udaljiti Povećati
  • Model HOR KH770720V
  • HOR - KH770720V

Uljni radijatori sa 7 rebara

Dodatni ventilator za brže zagrijavanje i širenje toplog zraka u prostoriji

  • TERMALNI OTVORI
  • POVEĆANA SNAGA GRIJANJA SA DODATNOM SNAGOM VENTILATORA GRIJANJA
  • UGRAĐENI KOTAČIĆI

Upute za korištenje (PDF)