Dragon4 TRD4 1025

Dragon4 TRD4 1025
Približiti/udaljiti Povećati

Ovaj proizvod je prikladan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu uporabu

  • NOVI DIZAJN REBARA
  • TVORNIČKI POSTAVLJENI KOTAČIĆI

Upute za korištenje (PDF)