Plinske grijalice

Efikasne, snažne i sigurne plinske grijalice mogu zagrijate i veće prostorije. ove grijalice rade priključene na prenosivu plinsku bocu za kućanstvo ili plinsku mrežu.