Pinguino Air-to-Air PAC N87 Silent

Ovaj predmet više nije dostupan

Pinguino Air-to-Air PAC N87 Silent
Približiti/udaljiti Povećati
  • Pinguino Air-to-Air PAC N87 Silent
  • Pinguino Air-to-Air - PAC N87 Silent
  • Pinguino Air-to-Air - PAC N87 Silent
  • Pinguino Air-to-Air - PAC N87 Silent
  • Pinguino Air-to-Air - PAC N87 Silent

Prijenosni klima uređaj s tehnologijom zrak-zrak + energetski razred A + 9800 BTU

  • TIHA TEHNOLOGIJA
  • DODIRNA UPRAVLJAČKA PLOČA S MEKIM TIPKAMA
  • RASHLADNI PLIN PRIHVATLJIV ZA OKOLIŠ
  • NOVI DIZAJN
  • EFIKASNOST

Upute za korištenje (PDF)