Pinguino Air-to-Air PAC N76

Ovaj predmet više nije dostupan

Pinguino Air-to-Air PAC N76
Približiti/udaljiti Povećati

Air-to air prijenosna klima + A klasa za energetsku efikasnost + 8200 BTU

Upute za korištenje (PDF)