Pinguino Air-to-Air PAC CN86 SILENT

Ovaj predmet više nije dostupan

Pinguino Air-to-Air PAC CN86 SILENT
Približiti/udaljiti Povećati
  • Pinguino Air-to-Air PAC CN86 SILENT
  • Pinguino Air-to-Air - PAC CN86 SILENT
  • Pinguino Air-to-Air - PAC CN86 SILENT

Air-to air prijenosna klima + A klasa za energetsku efikasnost + tiha operacija / / State-of-the-art redukcija buke + 9800 BTU

Upute za korištenje (PDF)