Scultura CTZ 2103.BG

Scultura CTZ 2103.BG
Približiti/udaljiti Povećati
  • Scultura CTZ 2103.BG
  • Scultura CTZ 2103.BW - Front
  • Scultura CTZ 2103.BW - Detail
  • Scultura CTZ 2103.BW - Detail
  • Scultura CTZ 2103.BW - Detail
  • Scultura CTZ 2103.BW - Amb

Dinamična fuzija dizajna i građe 2 dijela tostera sa grijačem kruha i obojanim nehrđajućim čeličnim tijelom umotanim u ugrađenu smolu

Upute za korištenje (PDF)