Avvolta CTA 2103.W

Avvolta CTA 2103.W
Približiti/udaljiti Povećati
  • Avvolta CTA 2103.W
  • Avvolta CTA 2103.W
  • Avvolta CTA 2103.W
  • Avvolta CTA 2103.W
  • Avvolta CTA 2103.W
  • Avvolta CTA 2103.W

  • REŠETKA ZA ZAGRIJAVANJE PECIVA
  • „EXTRA LIFT“ POLOŽAJ
  • REGULIRANJE TOSTIRANJA
  • PODLOŽAK ZA MRVICE

Upute za korištenje (PDF)