Avvolta CTA 2103.R

CTA 2103.R
Približiti/udaljiti Povećati
  • CTA 2103.R
  • CTA 2103.R
  • CTA 2103.R
  • CTA 2103.R
  • CTA 2103.R

  • REŠETKA ZA ZAGRIJAVANJE PECIVA
  • EXTRA LIFT“ POLOŽAJ
  • REGULIRANJE TOSTIRANJA
  • PODLOŽAK ZA MRVICE

Upute za korištenje (PDF)