FH1373
Približiti/udaljiti Povećati
  • FH1373
  • FH1373
  • FH1373

  • PODESIVI TERMOSTAT
  • DONJI GRIJAČ (200 W)
  • VELIK KAPACITET ZA HRANU
  • VIŠE RECEPATA
  • BRZA PRIPREMA
  • IZVRSNI REZULTATI PRIPREME HRANE

Upute za korištenje (PDF)