RotoFry F28211

RotoFry F28211
Približiti/udaljiti Povećati
  • RotoFry F28211
  • RotoFry - F28211
  • RotoFry - F28211

Rotofriteza: Kutna rotirajuća kutija koja omogućava korištenje 50% manje ulja za 1 kg kapaciteta hrane

Upute za korištenje (PDF)