RotoFry F28533.W1

Ovaj predmet više nije dostupan

RotoFry F 28533.W1
Približiti/udaljiti Povećati
  • RotoFry F 28533.W1
  • RotoFry F 28533.W1 - detail
  • RotoFry F 28533.W1 - detail
  • RotoFry F 28533.W1 - detail
  • RotoFry F 28533.W1 - detail

Rotofriteza: Kutna rotirajuća kutija koja omogućava korištenje 50% manje ulja za 1 kg kapaciteta hrane

Upute za korištenje (PDF)