RotoFry F28533.BK

Ovaj predmet više nije dostupan

RotoFry F 28533.BK
Približiti/udaljiti Povećati

 Rotofriteza: Kutna rotirajuća kutija koja omogućava korištenje 50% manje ulja za 1 kg kapaciteta hrane

Upute za korištenje (PDF)